Samarbejdsaftale

 

Samarbejdsaftale mellem ungdomsafdelingerne i Håndbold- og Fodboldafdelingen

 
Møde: 8. marts 2006
Deltagere: Johan Søgaard, Fodbold
Torben Kristiansen, Fodbold
Erik Hausted, Fodbold
Ole Westergaard, Håndbold
Per Jensen, Håndbold

Formålet med mødet var at justere samarbejdsmodellen efter den første sæson således, at vores trænere og ledere i ungdomsafdelingerne har nogle klare holdninger og prioriteringer at forholde sig til.

Der blev aftalt følgende spilleregler for det fremtidige samarbejde:

 1. Det er målet, at begge afdelinger samarbejder til fordel for vores medlemmer.
   
 2. Begge afdelinger skal tilstræbe at samarbejde via information, løbende kontakt og respekt for hinandens målsætninger.
   
 3. Der afholdes årligt møde i maj og oktober måned mellem ungdomsformændene, for at koordinere overordnede holdninger, planer, målsætninger, træningstider og kampe. I maj måned aftales koordinering af træningen i forhold til eventuelle kvalifikationskampe i håndbold.
   
 4. Koordineringsmøderne målretter sig primært mod årgangene fra 10 år og ældre.
   
 5. Afdelingsledere/trænere/ledere for de enkelte årgange koordinerer efterfølgende de endelige planer, træningstider og kampe. Kan der ikke opnås enighed om en aftale, følges retningslinierne som anført under pkt. 6.
   
 6. Der skal tages hensyn til håndbold- og fodboldsæsonerne ud fra følgende prioriteter:

  a. 1. kvartal har håndbold 1. prioritet, og fodbold skal tilpasse træning, træningskampe, stævner og indendørs fodbold efter håndbolden.
  Det anbefales at håndboldspillerne kun træner fodbold 1 gang ugentligt i denne periode. Ønsker håndboldspillerne at deltage i fodboldtræning mere end en gang ugentligt, kan det kun ske efter aftale med forældrene.

  b. 2. kvartal har fodbold 1. prioritet.
  Det anbefales at fodboldspillerne kun træner håndbold 1 gang ugentligt i denne periode. Ønsker fodboldspillerne at deltage i håndboldtræning mere end en gang ugentligt, kan det kun ske efter aftale med forældrene.

  c. 3. kvartal har fodbold 1. prioritet og håndbold skal tilpasse træning, træningskampe og stævner efter fodbolden.
  Det anbefales at fodboldspillerne kun træner håndbold 1 gang ugentligt i denne periode. Ønsker fodboldspillerne at deltage i håndboldtræning mere end en gang ugentligt, kan det kun ske efter aftale med forældrene
  Er der håndboldhold der skal til kvalifikationskampe i september måned, koordineres dette mellem ungdomsudvalgene jf. punkt 3.

  d. 4. kvartal har håndbold 1. prioritet, dog kan undtagelser forekomme jf. nedenfor.
  Spilles der turneringskampe for både fodbold og håndbold i oktober og evt. afsluttende finalekampe i fodbold, skal træning og kampe for de involverede hold koordineres mellem ungdomsudvalgene.
  Er der fodboldhold der har mulighed for at komme til eventuelle finale kampe (op/ned rykning) har disse fodboldhold 1 prioritet
  Hvis håndboldspillerne ønsker at deltage i den frivillige fodboldtræning i 4. kvartal, kan dette accepteres 1 gang ugentligt og kun efter aftale med forældrene.

  e. De spillere, der har valgt, enten kun at spille fodbold eller håndbold, kan frit dyrke deres sport hele året med det antal træninger som håndbold og fodbold vælger at tilbyde.

  f. Håndboldafdelingen arrangerer ikke deltagelse ikke i turneringer i 2. og 3. kvartal, men træningssamlinger/træningsstævner og lignende accepteres.

  g. Fodboldafdelingen arrangerer ikke deltagelse i inden - eller udendørs turneringer i 1. og 4. kvartal, men træningssamlinger/træningsstævner og lignende accepteres.
 

 

 
AIA-Tranbjerg ▪  Håndboldafdeling ▪  Grønløkke Allé 7A ▪  8310 Tranbjerg J ▪  Tlf.: 86 29 53 44

20-09-2018