Login
Password
Frivillige i badmintonafdelingen
Hvem Hvad
Ungdomsudvalget
 
Thomas Guldbek
thomas@guldbek.com
61 42 33 50
 
Sus Dalby
sus@tapper.dk
 • Alle aktiviteter for ungdom
 • Træningshold
 • Holdturnering
 • Ekstra aktiviteter
 • Natbadminton
 • Klubtur
 • Juleafslutning
 • Pizzaaften
 • Familiehygge dag
 • Klubtøj
 • Stævner
 • Andre aktiviteter
 • Registrering af ungdomsspillere
 • Fremmøde registrering hvert 4. år
Birgit Larsen
177@mail.dk
86 29 47 76
 • Formand for badmintonafdelingen
 • Medlem af hovedbestyrelsen
 • Ansættelse af trænere
 • Ansvarlig for motionister på Kirketorvet
 • Velkomstbrev i begyndelse af august
 • Oprettelse/sletning af medlemmer
 • Opdateret oversigt over ledige baner
 • Nøglebrikker til medlemmerne
 • Styring af kontingentbetaling
 • Privatlivspolitik
 • Generalforsamling i marts/april
 • Nøgleoversigt
 • Annoncering i Tranbjerg Tidende
Pernille Bruun
pernille.gylle.bruun@gmail.com
86 29 10 10
 • Medlem af bestyrelsen
 • Bestilling af hal og aula
 • Al dialog med kommunen
 • Børneattester på trænere
 • Eboks og NemID og andet ved kassererskifte
Morten Hausted
Morten@Hausted.dk
40 78 62 48
 • Medlem af bestyrelsen
 • Kasserer
 • Betaling af regninger
 • Bogføring, regnskab og budget
 • Registrere alle kontingentbetalinger
 • Dialog med ungdomsafdelingen om økonomi
 • Søge aktivitetsstøtte
 • Indberette medlemstal
Lasse Bjerg Larsen
lasse-sloth@hotmail.com
28 35 22 11
 • Medlem af bestyrelsen
 • Seniorer torsdage
 • Dialog med ungsenior
Kaj O Kristensen
kajok@live.dk
22 62 67 76
 • Formand for klubhusbestyrelsen
 • Medlem af bestyrelsen
 • Seniorer tirsdage
 • Bolde i fugtskab
Jesper German
jespergerman@gmail.com
20 20 34 49
 • Indkøb af bolde
Jens Jørgen Kaa
jenskaa@gmail.com
 • Redigering af hjemmesiden
Mette Lerche
mettelerche94@hotmail.com
21 20 20 06
 • Medlem af bestyrelsen
 • ansvarlig for ungseniortruppen
Louise Skeldahl
skeldahl@gmail.com
28 78 49 86
 • Medlem af bestyrelsen
 • Træner
Mattis Christensen
mattisbc@gmail.com
23 23 30 68
 • Træner